Regulamin uczestnictwa w konferencji

I. Postanowienia ogólne

 1. Ogólnopolska Konferencji naukowo-szkoleniowa z cyklu Najnowsze Trendy w Stomatologii 2018 zwana w dalszej części regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniach 23-25. Lutego 2018 roku w Kołobrzegu.
 2. Organizatorem Konferencji jest Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 71-332 Szczecin.
 3. Operatorem technicznym Konferencji jest 2 Event sp. z o.o. ul. Traugutta 129, 71-300 Szczecin, NIP: 852 260 69 06

II. Zasady uczestnictwa

 1. W Konferencji mogą wziąć udział osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy za pomocą aplikacji znajdującej się na stronie www.trendy2018.pl Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie opłaty we wskazanym terminie na konto operatora technicznego 2 Event sp. z o.o. 83 1140 2004 0000 3702 7570 6670 z dopiskiem „Trendy 2018”.
 2. Zarejestrowanie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 3. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji zostały umieszczone na stronie www.trendy2018.pl w zakładce „Rejestracja”. Opłata za udział w Konferencji jednej osoby wynosi:
  1. 405,69 zł netto + 23% VAT = 499 zł brutto za uczestnictwo nie obejmujące noclegu,
  2. 568,29 zł netto + 23% VAT = 699 zł brutto za uczestnictwo obejmujące nocleg (ze śniadaniem) w pokoju 2 osobowym w Diune hotel 5*****, Kołobrzeg w dniach 23-25.02.2018 (2 noce) ,
  3. 771,54 zł netto + 23% VAT = 949 zł brutto za uczestnictwo obejmujące nocleg (ze śniadaniem) w pokoju 1 osobowym w Diune hotel 5*****, Kołobrzeg w dniach 23-25.02.2018 (2 noce) ,
  4. 113.82 zł netto + 23% VAT = 140 zł brutto za dodatkowy nocleg z dnia 22/23.02.2018 w pokoju 2 osobowym (opcja dostępna dla osób wybierających pakiet z noclegiem w pokoju 2 osobowym),
  5. 203.25 zł netto + 23% VAT = 250 zł brutto za dodatkowy nocleg z dnia 22/23.02.2018 w pokoju 1 osobowym (opcja dostępna dla osób wybierających pakiet z noclegiem w pokoju 1 osobowym),
  6. 162,60 zł netto + 23% VAT = 200 zł brutto za udział w warsztatach prowadzonych przez dr Andrasa Forster pt. „Nowa generacja technik odbudowy zębów po leczeniu kanałowym z zastosowaniem materiałów wzmocnionych włóknem szklanym”,
  7. 24,39 zł netto + 23% VAT = 30 zł brutto za możliwość pozostawienia w dniach konferencji pojazdu na parkingu należącym do obiektu w którym będzie się ona odbywać,
  8. 48,78 zł netto + 23% VAT = 60 zł brutto za podróż autokarem w relacji Sczecin-Kołobrzeg dnia 23.02.2018 oraz Kołobrzeg-Sczecin dnia 25.02.2018.
 4. Opłata za uczestnictwo obejmuje:
  • udział we wszystkich punktach programu konferencji
  • materiały konferencyjne
  • wyżywienie:
   • uroczysta kolacja w dniu 23.02,
   • obiad i kolacja w dniu 24.02,
   • przerwy kawowe
 5. Operator techniczny jest upoważniony do wystawienia Faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 6. W przypadku zgłoszeń uczestnictwa za pomocą aplikacji dostępnej na stronie www.trendy2018.pl uczestnik otrzymuje Fakturę Pro Forma wygenerowaną automatycznie. Właściwa Faktura VAT zostanie wystawiona po rozpoczęciu konferencji. Na życzenie uczestnika operator techniczny wystawia faktury zaliczkowe po dokonaniu opłaty za Konferencję.
 7. Opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi:
  a. gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w konferencji po dniu 22 grudnia 2017 r.
  b. w przypadku osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa po 22 grudnia 2017 r.

III. Sprawy organizacyjne

 1. Rejestracja uczestników Konferencji odbywać się będzie w dniu 23 lutego 2018r. w godzinach od 9.00 do 20.00.
 2. Każdy z uczestników podczas rejestracji otrzyma identyfikator oraz komplet materiałów konferencyjnych.
 3. Przed wejściem na sale, w których odbywa się Konferencja, należy posiadać identyfikator w widocznym miejscu.

IV. Bezpieczeństwo

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

V. Inne sprawy

 1. Konferencja Trendy 2018 będzie filmowana i fotografowana przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Konferencji w otoczeniu prowadzącego, w trakcie warsztatów oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 3. Zgłaszając się do udziału w Konferencji uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i operatora technicznego jedynie na potrzeby Konferencji i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami).
 4. Zgłaszając się do udziału w Konferencji uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i utrwalanie swojego wizerunku w materiałach konferencyjnych i pokonferencyjnych Konferencji Nowe Trendy w Stomatologii.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, do którego doszło w wyniku działania siły wyższej. W przypadku, gdy możliwość wykonania umowy jest wyłączona z powodu działania siły wyższej zobowiązania Organizatora wynikające z umowy wygasają, a Uczestnik nie ma prawa żądania zwrotu spełnionego świadczenia. Uczestnik jest zobowiązany do spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej umowy, także na wypadek, gdy w wyniku działania siły wyższej nie doszło do wykonania niniejszej umowy lub umowa została wykonania nienależycie.
 6. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.